اختلاف دستگاه و آواز - ۱۶ فروردین ۱۳۸۷
نقش تزيين ها درموسيقي دستگاهي ايران - ۱۵ فروردین ۱۳۸۷
برسی شیوه جناب آقای میرزا حسینقلی-سید وحید بصام - ۱۳ فروردین ۱۳۸۷
سرعت درموسيقي رديف - ۱۳ فروردین ۱۳۸۷
ديدگاه خيام نسبت به مرگ-استاد مجيد كياني - ۵ فروردین ۱۳۸۷
شرح حال اساتید تار ساز از استاد فرج الله تا رمضان شاهرخ قسمت اوّل - ۳ فروردین ۱۳۸۷
شرح حال اساتید تار ساز از استاد فرج الله تا رمضان شاهرخ قسمت دوّم - ۳ فروردین ۱۳۸۷
تار سازان دوره قاجار-دکتر مسعود مقدم - ۲ فروردین ۱۳۸۷
بررسي الگوهاي قديمي تار -دکتر مسعود مقدم - ۲ فروردین ۱۳۸۷
شیوه گرفتن تار-سيد وحيد بصّام - ۲۹ اسفند ۱۳۸۶
-پخش آنلاين :خيام-پژوهش واجرا:استادمجيد كياني«بيوگرافي خيام» - ۲۸ اسفند ۱۳۸۶
رديف ميرزاعبدلله ومعنويت - ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
موضوعات وبلاگ - ۱۹ اسفند ۱۳۸۶
اکثر ردیف های معتبر روایات استادان گذشته بسیار جامع ومختصر به نظر می رسد - ۱۵ اسفند ۱۳۸۶
پيشينه يابي شيوه سنتورنوازي به روش قدما-استادمجيدكياني - ۱۲ اسفند ۱۳۸۶