بررسي الگوهاي قديمي تار -دکتر مسعود مقدم - ۲ فروردین ۱۳۸۷
-پخش آنلاين :خيام-پژوهش واجرا:استادمجيد كياني«بيوگرافي خيام» - ۲۸ اسفند ۱۳۸۶
رديف ميرزاعبدلله ومعنويت - ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
موضوعات وبلاگ - ۱۹ اسفند ۱۳۸۶
اکثر ردیف های معتبر روایات استادان گذشته بسیار جامع ومختصر به نظر می رسد - ۱۵ اسفند ۱۳۸۶
پيشينه يابي شيوه سنتورنوازي به روش قدما-استادمجيدكياني - ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
بررسي واژه هاي يك جمله در موسيقي رديف-استادمجيدكياني - ۱۱ اسفند ۱۳۸۶
اهميت تزئين هاوناله ها(ويبراتو)درموسيقي - ۱۱ اسفند ۱۳۸۶
آموزش موسيقي رديف-شناخت موسيقي-فرود - ۹ اسفند ۱۳۸۶
مجيدكياني(استاد)رنگ فرح درجشنواره بين المللي سنتورد رفرهنگ سراي نياوران - ۸ اسفند ۱۳۸۶
پخش آنلاين سنتوراستادمجيد كياني - ۸ اسفند ۱۳۸۶
آوانويسي درموسيقي قديم ايران - ۸ اسفند ۱۳۸۶
آموزش سنتور-استادمجيدكياني -صوتي - ۸ اسفند ۱۳۸۶
مجيد كياني-تقسيم بندي انواع موسيقي در ايران - ۸ اسفند ۱۳۸۶
پخش آنلاين سنتوراستادمجيد كياني2 - ۸ اسفند ۱۳۸۶