X
تبلیغات
۞ رديف نوازي ۞

۞ رديف نوازي ۞

كانال تلگرام

براي ورود به كانال تلگرام روي لينك كليك نماييد:https://t.me/santoorh
+ نوشته شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

مجيدكياني(استاد)رنگ فرح درجشنواره بين المللي سنتورد رفرهنگ سراي نياوران

سنتوراستادمجيد كياني

به مناسبت مراسم پاياني جشنواره بين المللي سنتوردرفرهنگ سراي نياوران

دستگاه همايون: رنگ فرح

دراين مراسم سنتورنوازان ديگركشورها(سنتورازايران به كشور هاي ديگر راه پيداكرده)اقراركردندكه سنتورايران ازتمام سنتورهاي ديگر،صداي شفاف تروزيباتري دارد.

 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۱۶ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين ويدئويي نظر(0)

پخش آنلاين سنتوراستادمجيد كياني

 پخش آنلاين سنتوراستاد مجيد كياني به مناسبت برگزاري همايش سراسري يوگا درگرگان -موضوع اجرا:ارتباط يوگا باموسيقي رديف دستگاهي -اجرا:تابستان1382

براي مشاهده فيلم ها بايدفلش پليربرروي مرورگراينترنت شمانصب باشد

اگرپخش كننده ويدئو رامشاهده نمي كنيد

مي توانيد از اينجا برروي اين لينك كليك نماييد وآخرين ورژن فلش پليررانصب نمائيد

قسمت اوّل  قسمت دوّم  قسمت سوّم  قسمت چهارم  قسمت پنجم  قسمت ششم 

قسمت هفتم  قسمت هشتم  

 santoor ostad:majid kiani p1 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad majid kiani p2 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad majid kiani p3 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad majid kiani p4 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad majid kiani p5 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad majid kiani p6 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad:majid kiani part7سنتوراستاد مجيد كياني -گرگانsantoor ostad:majid kiani part8 سنتوراستاد مجيد كياني -گرگان

 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۰۹ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين ويدئويي نظر(0)

آوانويسي درموسيقي قديم ايران

آوانويسي درموسيقي قديم ايران(نت)

 

آوانويسي د رموسيقي قد يم ايران بوسيله حروف ابجد نوشته مي شد ه است. كه هر حرف آن نماينده يك پرده ازدستان ساز بوده است.

از« ا» تا « ي » و نت هاي (نغمات) بعد از آن با تركيب  دوحرف ابجد از«  يا » تا « يح » مانند:

ا  ب  ج  د  ه  و  ز  ح  ط  ي  يا  يب  يح  يد  يه  يو  يز  يح

هيجده نغمه فوق شامل تمام نغمات يك دور ذي الكلّ (اكتاو،هنگام) است.

نغمات كامل يك اكتاو موسيقي اروپايي شامل دوازده نيم پر ده مساوي است كه هفت نغمه آنرا پر ده هاي:

Si  la  sol  fa  mi  re  do   ناميده اند وبقيه ميان پرده ها را بوسيله علامت هاي ديز(#) ويا بمل(b) مانند: si بمل(si b)   ويا   mi بمل (mi b)   نام گذاري مي كنند.

درحالي كه درموسيقي ايراني  علاوه بر فواصل  پرده  و نيم پر ده  ، پرده هايي حدود سه ربع پر ده(همان  كه به عاد ت معمول به آن ربع پرد ه مي گويند) نيز وجود د ارد كه امروز آنهارا بوسيله علامات كُر ُن(  ) وسُر ي (  )  نام گذ اري مي كنند  مانند:

Reكُرُن  (re   ) ويا mi كُرُن (mi  ) ، كه در نتيجه تعداد نغمات موسيقي ايراني دريك اكتاو شامل 24 ربع پر ده است. امّا از آنجا كه نسبت هاي فواصل موسيقي ايران از تقسيمات  نيم پر د ه  و ربع پر د ه مساوي برخوردار نيست ، د رنتيجه تقسيم يك پرد ه شامل سه فاصله است:

يك نيم پرده  كوچك كه درقد يم به آن بُعدِ بَقيه (ب) مي گفتند. ويك نيم پرده بزرگ  ، كه آن قابل تقسيم به د و جزء كوچكتر بوده است و پرد ه آن را بُعد  مُجَنَّب (ج) مي گفتند كه امروز اين فاصله را بوسيله علامت كُرُن( )تعيين مي نمايند  .  با اين روش تقسيم است كه نغمات كامل يك اكتاو موسيقي ايراني از قد يم تا امروز شامل هفد ه نغمه است.

ب  ج  د  ه  و  ز  ح  ط  ي  يا  يب  يج  يد  يه  يو  يز  يح

بد يهي است كه براي اجراي هر مقام ، يا دستگاه تمام نغمات بكار گرفته نمي شوند، بلكه گروهي از آنها به مناسبت مايه مخصوص (مُد) مورد نظر انتخاب مي شوند.(مفهوم دستگاه هم همين است)

 

منبع: كتاب هفت د ستگاه موسيقي ايران –استاد مجيد كياني 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۰۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

آموزش سنتور-استادمجيدكياني -صوتي

آموزش سنتور-استادمجيدكياني 

دستگاه شور

قسمت اوّل

۱جمله اول درآمداوّل ۲ جمله دوّم درآمداوّل ۳ جمله سوّم درآمداوّل ۴ جمله اوّل دوّم وسوّم د رآمددوّم  ۵جمله اوّل درآمدسوّم(گوشه كرشمه) ۶ جمله دوّم كرشمه ۷ جمله سوم وچهارم كرشمه ۸ جمله پنجم وششم كرشمه ۹ جمله اول درآمدچهارم -رهاب  ۱۰جمله دوّم وسوّم رهاب  ۱۱ بخش اول درآمدپنجم-اوج  ۱۲ بخش دوّم اوج ۱۳ بخش اوّل د رآمدششم ۱۴  بخش دوّم درآمدششم ۱۵ بخش اوّل نغمه اوّل ۱۶ بخش دوّم نغمه اوّل  ۱۷بخش سوّم نغمه اوّل ۱۸ بخش اوّل دوّم وسوّم نغمه دوّم  ۱۹بخش اوّل ودوّم زيركش سلمك ۲۰ ملّانازي! وجمله سوّم زيركش سلمك  ۲۱ سلمك ۲۲ گلريز وجمله گذر ۲۳ مجلس افروز  ۲۴ عزّال  ۲۵جمله اوّل ودوّم گوشه صفا  ۲۶بزرگ  ۲۷كوچك وجمله گذر  ۲۸دوبيتي  ۲۹خارا ۳۰ قجر ۳۱ جمله اوّل گوشه فرود۳۲  جمله دوّم فرود و گوشه حزين ۳۳ جمله سوّم فرود  

        ۳۴ قسمت دوّم:

 درآمد ۳۵ رهاب ۳۶ چهارتيكّه : تيكه اوّل ۳۷ تيكّه دوّم  ۳۸تيكّه سوّم  ۳۹تيكّه چهارم  ۴۰مقدمه گريلي  ۴۱جمله اوّل رضوي ۴۲ جمله دوّم رضوي  ۴۳جمله سوّم وچهارم رضوي ۴۴ جمله پنجم رضوي ۴۵ جمله ششم رضوي  ۴۶جمله اوّل شهناز ۴۷ جمله دوّم شهناز ۴۸ جمله سوّم وچهارم شهناز ۴۹ جمله پنجم وششم شهناز  ۵۰جمله هفتم:شهناز كت 

سايت استادمجيد كياني

آدرس مؤسسه فرهنگي سروستاه(كلاس استادكياني):ميدان هفت تير-اوّل مفتح شمالي-خيابان مسعود ملايري پور-ساختمان 123 -واحد8-كدپستي: 15745-تلفن : 88305032

روزهاي:شنبه،دوشنبه،سه شنبه ازساعت 3بعدازظهرتا8شب

 

 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۰۶ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين صوتي نظر(0)