X
تبلیغات
۞ رديف نوازي ۞

۞ رديف نوازي ۞

كانال تلگرام

براي ورود به كانال تلگرام روي لينك كليك نماييد:https://t.me/santoorh
+ نوشته شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

پخش آنلاين ودانلودقطعات موسيقي رديف

پخش آنلاين ودانلود قطعات موسيقي رديف

دانلود وپخش آنلاين2 پادكست لاتين

 دانلودوپخش آنلاين3پادكست فارسي

پخش آنلاين درسايت يوتيوب

فيلم جلسات پژوهشي درموردموسيقي رديف دستگاهي ايران توسط مؤسسه فرهنگي هنري آواي مهرباني درتالار رودكي بامديريت خانم عاصمه فندرسكي.

اجراي تار:سلمان سالك

كمانچه:همايون پشت دار

سنتورنعمت الله قنبري

براي مشاهده فيلم كليك نماييد 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۰:۳۲ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين ويدئويي نظر(0)

مسئله فراموشي درآموزش رديف

ازنظرهنرجويان موسيقي رديف يكي ازمشكلات آموزش شفاهي فراموش كردن جزئي ويا بسياري از مطالب درلحظات بعدمي باشد.  البته اين فراموشي يكي از محاسن موسيقي رديف است! زيراهنرجو براي جلوگيري از آن مدام ذهن خود را نگه مي دارد تادرفرصت بعدي آن درس رادوباره مروركندومطالب فراموش شده را دوباره بازسازي نمايدوبه جاي پرده ونغماتي كه فراموش كرده مطالبي كه به نظرش درست مي رسد را جاي گزين كند، وازهمينجاست كه به تدريج راه خلّاقيت وابتكار را به گونه اي غير مستقيم مي آموزد.

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۰:۳۱ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

زمان واجراي رديف

 

آشنايي با شيوه رديف نوازي

 

آنگاه كه نغمه ها وآهنگ ها (گوشه ها) به ترتيبي متناسب بامنطق هنري وذوق زيبايي شناسانه فرهنگ اين سرزمين به همراه هماهنگي نسبت هاي فواصل ،گردش نغمات ،وزن وتزيين هاي ويژه اين موسيقي به اجرا درآيند، موسيقي را رديف مي ناميم.

اجراي موسيقي رديف

هراستادموسيقي ازتنوع گوشه ها،باسليقه وتفكّرواحساس خوداجراي جديدي ازاين مجموعه بوجودمي آورد.

زمان اجراوياشنيدن اين موسيقي

هرچندبراي شنيدن واجراهنگامي رانمي توان تعيين كرد.هردستگاه وآوازرامي توان درتمام اوقات روزوشب،درفصلهاي مختلف سال شنيدويا اجراكرد.امّاچنين به نظرمي رسد كه شنيدن هردستگاه بازمان،مكان وحال شنونده ويانوازنده تناسبي دارد.

همچنان كه:

 ‌‌‌‹‹ شور ››آغاز شب است وآوازهاي آن ادامه راه واين آغاز هستي يا آفرينش است ،تلاش است ، جستجو است و طلب .

‹‹ سه گاه ›› سپيده دم است ، پايان شب وآغاز روشنايي يا آغاز زندگي انسان ، آن هم عشق است .

‹‹ چهار گاه ›› برآمدن آفتاب ، سرآغاز زندگي ، تابش نور ،  ديدن و شناختن ، معرفت است .

‹‹ ماهور›› آغاز روز ، آغاز زندگي ، شور و جواني ، غرور و توانگري ، بي نيازي ، استغناء است .

‹‹ همايون ›› ادامه روز ، تداوم زندگي ، اتّحاد عشق و عاشق و معشوق ، توحيد است .

‹‹ راست پنجگاه ›› پايان روز است ، فرو شدن خورشيد ، برآمدن ماه وخزان زندگي ، سرگشتگي و حيرت است .

‹‹ نوا ›› سرانجام نيايش زندگي و انسان است ، سرانجام آهنگ روشنايي روز كه به تاريكي ونيستي مي رسد ، فقر و فنا است ، نويد شبي تازه را مي دهد كه سر انجام تولّدي است تازه و آن ‹‹ شور ›› است .     

منبع: كتاب هفت دستگاه موسيقي ايران استادمجيدكياني 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۰:۲۹ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

مجيدكياني(استاد)رنگ فرح درجشنواره بين المللي سنتورد رفرهنگ سراي نياوران

سنتوراستادمجيد كياني

به مناسبت مراسم پاياني جشنواره بين المللي سنتوردرفرهنگ سراي نياوران

دستگاه همايون: رنگ فرح

دراين مراسم سنتورنوازان ديگركشورها(سنتورازايران به كشور هاي ديگر راه پيداكرده)اقراركردندكه سنتورايران ازتمام سنتورهاي ديگر،صداي شفاف تروزيباتري دارد. 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۷ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۸:۱۹ توسط حامد فندرسكي دسته : نظر(0)