X
تبلیغات
آموزش موسيقي رديف-شناخت موسيقي-فرود

۞ رديف نوازي ۞

آموزش موسيقي رديف-شناخت موسيقي-فرود

فرود گوشه ها  

فرودها نغماتي هستندكه براي پايان گوشه هاوجملات آهنگ اجرامي شوند.

بنابراين درانتهاي برخي ازدستگاه ها وآوازها،گوشه هايي وجود دارند كه بيانگرپايان دستگاه اند وفرودنام دارند.

درآخرهرگوشه نیزفرودی کوتاه وجود دارد که درواقع خاتمه آن گوشه رانشان می دهد.مانند:

فرودي درپرده شهناز بشنويد

فرودي درشور  بشنويد 

فرودي ديگردرشور بشنويد

يك فرودبه پرده درآمدبيات ترك  بشنويد

 ويا فرودي درشوربااستفاده ازپرده شاهدبيات كرد  بشنويد 

ويا فرودي درشوربااستفاده ازگوشه پنجه مويه   بشنويد

 ويا فرودي درماهور    بشنويد 

 البته بسیاری ازگوشه هاهم هستند که فرودندارند،ومستقيماً به گوشه اي ديگروصل مي شوند.

به عنوان نمونه درآوازبيات ترك:

فرود بسته نگارو ربط به حاجي حسني به وسيله يك ريز  بشنويد

 

ويا مانند وصل شدن وصل شدن مجلس افروزبه عزّال بااجراي استادمجيد كياني در۶سي دي آموزش سنتور:

براي مشاهده فيلم ها بايدفلش پليربرروي مرورگراينترنت شمانصب باشد

مي توانيد از اينجا برروي اين لينك كليك نماييد وفلش پليررانصب نمائيد

 

فرودها درموسيقي رديف نسبتاً(البته آگاهانه)شبيه هم اجرامي شوند تازيبائي موسيقي رابهتربه گوش برسانند

.مثلاً درماهوراين فرود معمولاً مدام درانتهاي هرگوشه شنيده مي شود    بشنويد

"فرود،دراصل موظّف است فضاي تنال دستگاه رادرتوالي گوشه ها به تدريج گسترش داده وبه فضاي تنال اصلي دستگاه رجعت دهد.

باتوجّه به اينكه هرگوشه نسبت به گوشه قبلي خود،درفضاي تنال متفاوتي تحرّك دارد.ازاين رو فرود، دستگاه مورداجرا را مدام درخاطرشنونده محفوظ نگاه مي دارد.

گوشه هاعلي رغم استقلال انفرادي،هريك ازآنها با استفاده ازفرود،به طوردروني به هم ربط پيدامي كنند.

برخي ديگرازگوشه هابه فرود دستگاه ديگري غيرازدستگاه مورداجرا،رجعت مي كنند."(مباني اتنوموزيكولوژي) به عنوان مثال:دردستگاه ماهور:

پايان زيرافكند و ربط به نيريز   بشنويد

يا دردستگاه سه گاه :

فرودتخت تاقديس به نغمه شاهد شور بشنويد

ويادرآوازبيات ترك :

فرود گوشه مهدي ضرّابي به نت شاهد شور    بشنويد

گوشه ممكن است با فرود هم شروع شود.فرودهرانگاره ملودي ياهرگوشه داراي روند وشيوه خاصّي است.گرچه آهنگ درجهت فروداست،امّاانتهاي نغمات پيوسته مي كوشد اشاره اي به جهت بالا داشته باشد. اجراي فرود ،درپايان هردستگاه ياآواز،ازسرعت وپيوستگي وفشردگي بيشتري نسبت به درآمدها ويا گوشه هاي قبلي اجراشده است.مانند:نوشتن شعرفارسي درهنرخوشنويسي.

درمركب نوازي دانش فرودجملات وگوشه ها نقش اساسي ومهمي ايفا مي كند.ودرحقيقت رفتن واشاره كردن به دستگاه ديگري غيرازدستگاه اصلي وانتخاب شده درحال نواختن كارچندان دشواري نيست.بلكه فرود آن به نغمه ،جمله،دستگاه ياآوازاصلي  بسيارحساس است.

 

منبع : كتاب هفت دستگاه موسيقي ايران تأليف:استادمجيد كياني 

  

 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۹ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۰۸:۰۱ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات چندرسانه اي نظر(0)